Proje Bilgileri

PROJE BİLGİLERİ

Süs bitkisi üretiminin ülkemizdeki önemli merkezlerinden biri olan Yalova’da faaliyet gösteren, süs bitkisi üreticisi 40 firma tarafından kurulan YALOVA GARDEN A.Ş.; Yalova Atatürk Tarım İşletmesini, süs bitkisi üretim merkezi haline getirmek amacıyla, 21 Ocak 2013 tarihinde 30 yıl süre ile kiralamış bulunmaktadır. Kiralanan arazi 1541 dekar büyüklüğündedir.

Faaliyet konularında tecrübe sahibi olan ortaklarımız, YALOVA GARDEN A.Ş. çatısı altında üretim ve ekonomik güçlerini birleştirmiş, ülkemizdeki süs bitkisi üretimi alanında örnek alınacak bir sektörel kümelenme modelini hayata geçirmiştir. Süs bitkisi üretimi yapan bu ebatta ve bu kapsamda bir işletme ülkemiz genelinde bulunmamaktadır, aynı zamanda kurduğumuz anonim şirket ise ülkemiz için bir ilktir.

Projemiz kapsamında mevcut tarım işletmesi büyük bir organize süs bitkileri ve tıbbi- aromatik bitkiler üretim yeri haline dönüşecek ve Yalova’yı ülkemizde lider, dünyada tanınan bir konuma getirecektir. Bu yatırım ile ülkemizde bu ölçekte mevcut olmayan, dünyada da ilk on içine girebilecek bir süs bitkisi üretim kompleksi kurulacaktır.

Oluşturacağımız üretim kompleksi; standart süs bitkisi üretiminin yanı sıra, ürün çeşitliliği ile oluşturulacak olan daimi teşhir ve satış alanları ile İç ve dış taleplerin karşılanması noktasında Yalova’yı önemli bir cazibe merkezi haline getirecektir. Oluşturulacak pazarlama sistemi ile hem Yalova hem de diğer illerden üreticilerin ürünlerinin kolayca pazarlanması sağlanacaktır.

Firmamız, üretim materyallerinin daha uygun koşullarda temin edilmesini sağlayarak ortaklarının sektörde ve uluslararası ticarette rekabet gücünün artmasını sağlayacaktır. Ayrıca ürünlerin pazarlanmasında aktif bir rol alacak ve süs bitkisi üretimi alanında büyük organizasyonların ilimizde yapılmasında önemli görevler üstlenecektir.

TİGEM arazisinde gerçekleşecek yatırımlar ile önemli ölçüde doğrudan ve dolaylı istihdam imkanları sağlanacak, ayrıca süs bitkisi alanında ithalat ihtiyacı büyük ölçüde yerli üretimlerle karşılanabilecek ve süs bitkisi alanında ihracat ve ithalat dengesi ülkemiz lehinde gelişecektir.

Süs bitkisi sektörünün kayıt altına alınması ve sektörle ilgili mevzuata uyum sağlanması için örnek olabilecek bir kümelenme modeli bu sayede hayata geçirilecektir.